Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Börshandlat är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Har du frågor gällande hanteringen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss via e-post på info@borshandlat.se.

Anmälningar till prenumerationer med mera

Personuppgifter (namn, e-postadress och i förekommande fall telefonnummer, adressuppgifter och kön liksom andra kontaktuppgifter som kan efterfrågas) som lämnas i samband med prenumerationer av nyhetsbrev och informationsutskick använder vi för att administrera din prenumeration och tillhörande publikationer eller event. Du kan alltid avanmäla dig från en prenumeration. När du inte längre är prenumerant tar vi bort de personuppgifter som behandlas för detta ändamål.

BÖRSHANDLAT KAN KOMMA ATT GÖRA DINA PERSONUPPGIFTER TILLGÄNGLIGA FÖR ANDRA BOLAG SOM BÖRSHANDLAT SAMARBETAR MED IFRÅGA OM ADMINISTRATION, PRESSRELASER, EVENT, NYHETSBREV OCH INFORMATIONSUTSKICK.

DIN E-POSTADRESS KAN I BEGRÄNSAD OMFATTNING ÄVEN KOMMA ATT ANVÄNDAS FÖR ATT ERBJUDA DIG TJÄNSTER FRÅN SAMARBETSPARTNERS TILL BÖRSHANDLAT.

Samtycke till marknadsföring med mera

Genom att anmäla dig som prenumerant för Börshandlat:s nyhetsbrev eller informationsutskick eller genom att anmäla dig som deltagare i en investerartävling, utbildningskurs eller ett event administrerat av Börshandlat, samtycker du till att Börshandlat via e-post kan skicka marknadsföring relaterad till Börshandlat:s tjänster och/eller Börshandlat:s samarbetspartners och emittenters produkter och tjänster liksom om investerartävlingar, utbildningskurser och event liksom till utlämnande av din e-postadress så som angivet ovan. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter och du får då inte längre någon marknadsföring från Börshandlat. Hur du enklast avanmäler dig ska framgå av utskicken du får från oss.

Börshandlat använder även ibland tekniker såsom cookies och ”web beacons” för att utöver oss själva erbjuda tredje part att samla in eller ta emot information från vår webbplats och andra delar av internet samt använda denna information för att tillhandahålla mättjänster och riktad marknadsföring. Om du som användare inte vill att sådan information ska samlas in eller vill veta mer, besök www.aboutads.info/choices.

Rätt att begära information

Om du vill veta om Börshandlat behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att en gång om året kostnadsfritt begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Börshandlat. Du har alltid rätt och att få uppgifter rättade.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.